15-02-2011

event/

Wireless Stories - New Media in Public Space

Van flashmobs tot GPS Citygames, van urban screens tot digitale graffiti, en van rondleidingen via smartphones tot Augmented Reality

Enerzijds raakt de fysieke ruimte voller en voller met elektronische, vaak onzichtbare maar niet minder aanwezige communicatie- en observatienetwerken. We organiseren ons sociale leven met de mobiele telefoon, vinden onze bestemming met GPS, krijgen toegang tot het openbaar vervoer dankzij RFID, terwijl CCTV-camera's ons gedrag observeren. Anderzijds wordt de digitale ruimte steeds 'fysieker'. Applicaties als Foursquare, Facebook Places en Google Maps koppelen bijvoorbeeld sociale netwerken en databestanden aan geografische locaties. De fysieke wereld van de stad en de virtuele wereld van het internet lopen meer en meer in elkaar over. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de manier waarop we de openbare ruimtes ervaren, als voor de wijze waarop nieuws en verhalen worden uitgewisseld.

De conferentie Sandberg@Mediafonds 2011 gaat in op de mogelijkheden en gevolgen van deze ontwikkelingen voor mediamakers. Wat betekent de opkomst van locatieve en mobiele media voor de inhoud en vorm van wat we elkaar vertellen? Vormt het groeiende aantal mediatoepassingen op straten en pleinen een beperking van de openbaarheid? Of kunnen deze toepassingen juist nieuwe vormen van openbaarheid in het leven roepen? Is het mogelijk om in de fysieke buitenruimte een nieuw type publiek te vinden? Welke andere vertelvormen bieden deze mediatoepassingen en hoe kunnen we daar betekenisvolle applicaties en producties voor ontwikkelen?

17

FEB

When/

Where/

Amsterdam