03-11-2013

internship/

Stagiair(e) bij de Nederlandse ambassade te Harare – communicatie en nieuwe media

Abstract: 

De ambassade in Harare biedt de mogelijkheid aan een universitaire master student stage te lopen gedurende een periode van 3 tot 6 maanden vanaf februari 2014.

De organisatie
De Nederlandse ambassade in Harare behartigt de belangen van Nederland in Zimbabwe, Zambia en Malawi. Daartoe onderhoudt de ambassade contacten met diverse instanties, van internationale organisaties, non-gouvernementele organisaties tot centrale en lokale overheden. De kerntaken van de ambassade liggen op het gebied van politiek, (inclusief mensenrechten) en op economie en handel (in met name Zimbabwe).
Sinds ruim een jaar is de ambassade actief bezig met het gebruik van sociale media. Het heeft inmiddels een communicatieplan en een publieksdiplomatiebeleid voor de post opgesteld. Hiernaast zijn er voor de drie in gebruik zijnde sociale media ‘strategieën’ ontwikkeld.
De functie-inhoud
De ambassade heeft thans behoefte aan een stagiair met achtergrond in de communicatiewetenschappen, marketing of nieuwe media & cultuur, om de inzet van deze instrumenten te onderzoeken en tussentijds te evalueren. Hierbij zullen efficiëntie, doelgroepgerichtheid en vorm centraal staan. Het uiteindelijke doel is om met aanbevelingen met betrekking tot het gehele communicatiebeleid voor de ambassade te komen. Indien de beschikbare tijd het toelaat kan de stagiair(e) in samenwerking met de ambassademedewerkers beginnen met het implementeren van deze aanbevelingen.
Naast het uitvoeren van bovenstaand (tussentijds) evaluatie-onderzoek zal de stagiair(e) mede inzicht verkrijgen in het functioneren van de ambassade door incidenteel werkzaamheden te verrichten zoals:

 • Het assisteren van de beleidsmedewerkers economie en politiek bij economische en handelsaangelegenheden, politieke aangelegenheden, mensenrechten, publieksdiplomatie en culturele activiteiten;
 • Het vergaren van informatie voor het opstellen van berichten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere relevante ministeries en niet-overheidspartners;
 • Bijdragen aan de organisatie van evenementen, bezoeken en recepties;
 • Het updaten van het nieuwsarchief, het actualiseren van de webpagina’s en het bijhouden van de Facebook, LinkedIn en Twitter-pagina;

Profiel van de stagiair(e)
De stagiair(e) dient in een vergevorderd stadium te zijn van een voor deze opdracht relevante universitaire studie (Masters niveau), zoals:

 • Communicatiewetenschappen, Corporate communicatie en nieuwe media, Politieke en publieke communicatie, New media and digital culture, Nieuwe media, taal en communicatie, Media culture,  Marketing research, Strategic public and political marketing of Public relations and marketing;
 • goed bekend te zijn met de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale media;
 • in staat te zijn om zelfstandig een onderzoek uit te voeren;
 • zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend te beheersen;
 • goede communicatieve en representatieve vaardigheden te bezitten;
 • te beschikken over eigen inbreng, initiatief en zelfstandigheid;
 • te beschikken over een flexibele instelling, vanwege de veelzijdigheid van taken en actuele ontwikkelingen;
 • Stevig in de schoenen te staan, gezien de omgeving waarin wordt gewerkt en gewoond.

Wat bieden wij
De Nederlandse ambassade in Harare biedt een professionele werkomgeving waar je onder persoonlijke begeleiding de diplomatieke wereld kan leren kennen. Wij hebben een klein team op de ambassade, wat betekent dat je veel verantwoordelijkheden krijgt en daarnaast ruimte hebt om jezelf te ontplooien.
Voorwaarden en vergoedingen
De kandidaat dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en tijdens de volledige stageperiode aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) of onderwijsinstelling in het buitenland ingeschreven te staan. Meer informatie hierover kun je vinden op deze site.
Meer weten en/of solliciteren
Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 1 december 2013 hun motivatiebrief en CV sturen naar HAR@minbuza.nl t.a.v. Maarten Rusch o.v.v. stage communicatie. Vermeld in je motivatie in ieder geval wat je specialisaties en interesses zijn en de reden waarom je juist op deze ambassade stage wilt lopen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mailto:har@minbuza.nl .

 

When/

03-02-2014 - 03-02-2014
 

Where/

Dutch Embassy Harare, Zimbabwe

15

DEC

Deadline/

15 Dec 2017 5:28