13-07-2012

internship/

Stageproject: Tijdschrift voor Genderstudies op het web

Abstract: 

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd etc. Het ontleent haar engagement aan feminisme en verzet tegen uitsluiting. De website van het tijdschrift is aan vernieuwing toe. Het TVG zoekt daarom een stagiair (m/v) om dit project uit te voeren.

 

Het Tijdschrift Voor Genderstudies (TVG) zoekt op korte termijn een stagiair (m/v) voor een project van minimaal drie maanden (full time) tot zes maanden (part time) die zich zal toeleggen op de vernieuwing van de website http://www.tijdschriftgenderstudies.eu.

De stagiair zal de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Inventariseren van de communicatiebehoefte van het TVG en de rol die de website daarin moet vervullen
  • onderzoeken van de functionaliteit huidige site en opsporen van mankementen
  • in overleg met redactie en bestuur opstellen van een voorstel voor een nieuwe website: welke functionaliteiten moet de website hebben? Welke mogelijkheden zijn er om de bekendheid en verspreiding van het TVG te verbeteren middels de website? Welk CMS biedt de beste mogelijkheden? Op welke andere manieren kan het TVG haar aanwezigheid online vergroten, en hoe kunnen die mogelijkheden worden geïntegreerd in de nieuwe site?
  • uitvoeren: implementeren nieuw CMS, website bouwen (evt. i.s.m. een vormgever)
  • overdracht van het praktische beheer aan back-up beheerder, de redactiesecretaris

Voor MA-studenten is het mogelijk om een stageonderzoek te koppelen aan het project. Hiermee zal in de planning en begeleiding rekening worden gehouden. Mogelijke onderwerpen voor een stageonderzoek zijn:

  • de rol van nieuwe media in Gender Studies als kennisnetwerk;
  • transformaties in de disseminatie van wetenschappelijke kennis onder invloed van de overgang van printmedia naar digitale media;
  • politieke/feministische overwegingen omtrent digitale communicatie op het Web;
  • een eigen onderzoek gekoppeld aan het project.

De stage wordt begeleid door de redactiesecretaris, en eventueel een lid van de redactie (indien dat in het kader van een beoogd stageonderzoek wenselijk is).

Voor dit project zoekt het TVG een stagiair die in staat is om onafhankelijk te werken; initiatiefrijk, analytisch en oplossingsgericht is; en in staat is om zowel mondeling en schriftelijk te rapporteren over de eigen bevindingen. Aantoonbare ervaring met het bouwen van websites en toepassing van praktische CMS’en is een vereiste. Gezien de aard van het project en de organisatie gaat de voorkeur uit naar een BA of MA student Nieuwe Media of Communicatiewetenschappen met een sterke affiniteit met Gender Studies, of een student Gender Studies met een sterke affiniteit met nieuwe media en/of communicatiewetenschappen.

De stagiar zal redactie- en bestuurvergaderingen bijwonen, maar zal (onder begeleiding) ook veel thuis kunnen werken. Het TVG heeft evt ook kantoorruimte op de universiteit Nijmegen. Het stageproduct zal bestaan uit een voorstel voor vernieuwing van de website én de website zelf. Na afronding is er een mogelijkheid om de functie van website beheerder te gaan vervullen.

Lijkt het je interessant om stage te lopen bij een toonaangevende academische publicatie, en ben je nieuwsgierig naar vraagstukken omtrent het (academische) feminisme op het Web? Neem dan contact op met de redactiesecretaris, tvgarchief@gmail.com/ Carin Hereijgers: cjmhereijgers@hotmail.com

 

When/

03-09-2012 - 07-12-2012
 

Where/

Tijdschrift voor Genderstudies

02

AUG

Deadline/

02 Aug 2012 22:00