24-12-2012

internship/

Stageplaats Geschiedenis van de Gamemuziek

Abstract: 

In dit project wordt een deel van de geschiedenis van de gamemuziek in kaart gebracht. Gedurende het in kaart-brengen zullen een aantal uitdagingen ontdekt worden, waaronder het ontsluiten van het onderzochte materiaal. De kennis en ervaringen, opgedaan door het onderzoek, zullen leiden tot een voorstel voor het ontsluiten van dat materiaal. In andere woorden: er zal een advies gegeven worden hoe de informatie verstrekt dient te worden. In samenwerking en overleg met het Muziekinstituut MultiMedia kan er een eerste, online platform (online werkomgeving) worden aangeboden om content te verzamelen en te categoriseren

Stageplaatsen "Een Geschiedenis van de Gamemuziek"
 
Introductie
Muziek en de ervaring die het teweeg kan brengen spelen een grote rol in het overdragen van een verhaal, een narratief of gevoel. Muziek kent dan ook een rijke historie als (bege)leidende context van theater, dans, opera, film en tegenwoordig ook nieuwe media met meer interactie zoals games. Deze interactie met muziek en de ervaring en verhaal die 'gameplay' teweeg kunnen brengen zijn nieuwe elementen voor muzikale creativiteit en kennen een eigen geschiedenis en hebben geleid tot de unieke eigenschappen van het game-audio-productieproces.
Het creëren van een historisch overzicht leidt vaak tot een statisch, weinig interactief en meestal chronologisch overzicht. Daarbij is het moeilijk om verbanden tussen muziek en technologie weer te geven die bepaalde ontwikkelingen mogelijk maakten of zelfs in gang zetten. Voorbeelden van zulke verbanden zijn:
• De eerste games, zoals bijvoorbeeld PacMan, Space Invaders, Asteroids en Donkey Kong waren qua geluid en muziek sterk beperkt door de beschikbare techniek. Toch leidde deze technische beperkingen tot een klank-beeld welke we associëren met (retro) 'game-muziek'. Dit zou gezien kunnen worden als een tak van een soort evolutionaire stamboom.
• Een andere tak is de implementatie van popmuziek in games kunnen zijn, met succestitels als Journey, Sega's Michael Jackson, of de Tony Hawk-reeks.
• Nog een tak is de invloed van de 'orkestrale muziek', zoals men gewend was uit de Hollywoodfilms, in games met titels als Actraiser, Castlevania en tegenwoordig bijna alle AAA-titels.
Toch is zo'n stamboom-weergave waarschijnlijk voor dit vernieuwende werkveld al snel te beperkt, want hoe worden games weergegeven die zowel interactie als gameplay met de muziek hebben, zoals specifiek muziekgames of bijvoorbeeld een spel als Need for Speed waar de gamemuziek bestaat uit een hybride van popmuziek in, afhankelijk van de acties van de speler, een epische, orkestrale setting?
 
Onderzoek
Het zal duidelijk zijn dat onderzoek, met een bijna archeologisch tintje, een belangrijke rol speelt bij dit project, namelijk het in kaart brengen van artefacten en historische feiten. De onderzoekscomponent zal zich richten op het in het kaart brengen van de artefacten en daarnaast het onderscheiden van verscheidene relevante niveaus van ontwikkeling, waaronder technologie en processen. De ontwikkelingen worden in kaart gebracht, geanalyseerd en geordend. Het project onderscheidt zich van andere inventarisaties (vgl. Collins, 2008 en McDonald, n.d.) door het, uiteindelijk, aanbieden van het materiaal in een interactieve vorm en door de meerdere niveaus van gelaagdheid anders dan louter een overzicht van technologische ontwikkelingen en jaartallen.
 
Twee Onderzoeksstageplaatsen
Het project “Historie van de Gamemuziek” biedt twee onderzoeksstages.
1. Een stagiair zal zich bezighouden met een historische inventarisatie van gamemuziek. In kaart zullen worden gebracht de ontwikkeling van muziektechnologie en de invloed daarvan op de compositieprocessen van gamemuziek en op gameplay. Daarnaast zal de klinkende muziek zoveel mogelijk muziekwetenschappelijk worden geanalyseerd, en zal de klank in verband worden gebracht met technologie, interactie en genrevorming.
2. De tweede stagiar zoekt een originele en prikkelende vorm voor een platform waarbinnen de resultaten van dit onderzoek kunnen worden vastgelegd en gepresenteerd. Het gaat hierbij in eerste instantie om het ontwikkelen van een aanbeveling of conceptmodel. Te denken valt aan een website met een sterke visuele vormgeving, waarbij zowel geanimeerde als documentaire elementen een rol kunnen spelen. In de projectperiode kan er gewerkt worden met bestaande middelen, zoals content management systemen (CMS) zoals een wiki, drupal of wordpress.
De stagiairs zullen worden begeleid door Than van Nispen tot Pannerden (dagelijkse praktijkbegeleiding MiMM) en Isabella van Elferen (academische begeleiding UU). Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat beide stagiairs regelmatig met elkaar contact hebben om de verschillende overlappingen tussen hun beider onderzoeken te inventariseren en de digitale weergave van de onderzoeksresultaten samen af te stemmen.
Periode
1 februari – 30 april 2013
 
Functievereisten
Essentieel
• Kennis van en ervaring met computergames en gamemuziek
• Succesvolle afronding van UU MA-cursus “Digital Music Cultures: Changing Actors, Changing Networks”
• Kennis van en ervaring met muzikale analyse voor stage 1 (de voorkeur gaat uit naar een MA-student Muziekwetenschap)
• Kennis van en ervaring met mediatheorie voor stage 2 (de voorkeur gaat uit naar een MA-student Nieuwe Media en Digitale Cultuur)
Gewenst
• Succesvolle afronding UU MA-cursus “Music and the Moving Image”
• Succesvolle afronding UU BA-cursus “Muziek en Media: Film, Videoclip, Games”
 
Sollicitaties
Stuur een sollicitatiebrief en je volledige curriculum vitae naar Isabella van Elferen (I.A.M.vanElferen@uu.nl) en Than van Nispen tot Pannerden (Than@mimm.nl).
Sluitingsdatum voor sollicitaties is 11 januari 2013, 17:00h. De uitslag zal per email bekend worden gemaakt op 18 januari 2013.

  
Achtergronden/Referenties
Het Muziekinstituut MultiMedia organiseerde in 2009, in samenwerking met het Festival of Games, een symposium met de titel 'Music @ Games'. Eén onderdeel van dit evenement was een videopresentatie van de geschiedenis van de game muziek, waarin games, met een belangrijke en/of interessante bijdrage voor de ontwikkeling van game muziek, getoond werden. Deze korte film is een chronologische weergave, waarin de categorieën, zoals 'Pop Music', 'Orchestral Music', 'Retro Music', 'Music Games', 'virtual performances' en de technologie (zoals consoles) wel worden genoemd, maar niet specifiek als categorisatie dienen. Dit specifieke onderdeel van dit evenement is terug te zien op http://www.mimm.nl/node/170 of direct op youtube: http://www.youtube.com/user/muziekinstituut#p/u/3/UOFhugTW_GA
dit is een video compilatie zoals het gepresenteerd is op het symposium Music @ Games .
Dit videoverslag van destijds is gebaseerd op 'A History of Game Music' zoals staat ophttp://www.gamespot.com/features/6092391/index.html
gecombineerd met een stukje onderzoek van game designer Thomas Joris Papa en componist Than van Nispen.
Een leuke manier van historisch vastleggen vind je ook terug in een documentaire uit 2005, over metalmuziek "Metal: a headbanger's journey" van Sam Dunn. Met name de historische 'stambomen' van de verschillende subgenres binnen die muzikale stijl zijn erg leuk gedaan. (samengevat op wikipedia ziet dat er niet zo mooi uit, maar wel inzichtelijk:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Metal_Genealogy.jpg ) De documentaire is momenteel overigens ook op youtube te zien op: http://www.youtube.com/watch?v=fwZ4HC1bzpg vanaf 05m21s toont zo'n deel van een stamboom. Zo'n stamboombenadering zou met het onderverdelen in genres of categorieën al snel tot een onoverzichtelijk geheel kunnen leiden. Wel is een dergelijke stamboom relatief gemakkelijk te implementeren in een presentatie-format als bijvoorbeeld 'Prezi', http://prezi.com.
Een andere manier van het benaderen van tijdlijnen is middels Simile's Timeline, waar ook verschillende experimenten mee zijn gedaan, zoals terug te zien is op bijvoorbeeld: http://greencouch.nl/crm/timeline/history-of-gamemusic/index.html
 
 

 

When/

01-02-2013 - 30-04-2013
 

Where/

Muziekinstituut MultiMedia

11

JAN

Deadline/

11 Jan 2013 16:00