06-09-2012

internship/

Gezocht: Stagiair/stagiaire Mediawijzer.net

Abstract:
In september is er weer een hele leuke en leerzame stageplek beschikbaar bij Mediawijzer.net in Zoetermeer. Mediawijzer.net is de naam van het mediawijsheid expertisecentrum dat in 2008 op initiatief van het ministerie van OCW is opgericht. Tijdens de stage houd je je voornamelijk bezig met mediawijsheid en de plaats die dit inneemt in het discours van nieuwe media en digitale cultuur. Er is veel ...
28-01-2011
Slimmerkunde

article/

Slimmerkunde

Abstract:
Het afgelopen half jaar heb ik meegeschreven aan een nieuwe methode voor het middelbaar onderwijs, "Slimmerkunde", waarbij leerlingen 'slimmer' om leren gaan met de mogelijkheden van nieuwe media. Naast een korte beschrijving van Slimmerkunde zoom ik in op de totstandkoming en het werkproces met behulp van nieuwe media en de samenwerking met een traditionele educatieve uitgeverij.