12-12-2011 mag 5 /

article/

Serious Games, Playful Business

Abstract:
Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, richt zich op de vraag wat serious games en gamificatie kunnen betekenen voor managementpraktijken. Door een combinatie van interviews met experts en literatuuronderzoek wordt deze vraag beantwoord. Door een interdisciplinair theoretisch kader te gebruiken, wordt blootgelegd dat serious ga...