24-12-2012

internship/

Stageplaats Geschiedenis van de Gamemuziek

Abstract:
In dit project wordt een deel van de geschiedenis van de gamemuziek in kaart gebracht. Gedurende het in kaart-brengen zullen een aantal uitdagingen ontdekt worden, waaronder het ontsluiten van het onderzochte materiaal. De kennis en ervaringen, opgedaan door het onderzoek, zullen leiden tot een voorstel voor het ontsluiten van dat materiaal. In andere woorden: er zal een advies gegeven worden hoe ...